صفحه اصلی / تولید امولسیون قیری

تولید امولسیون قیری

تولید امولسیون قیری

امروزه دو روش برای تهیه امولسیون های قیری در راهسازی متداول است که عبارتند از:
۱- روش پیوسته
۲- روش پیمانه ای
تفاوت اصلی این دو روش در آن است که در تهیه امولسیون قیری به روش پیوسته، فاز قیری و فاز آبی بصورت لحظه ای آماده و به سیستم تولید تزریق می­گردد. در صورتیکه در روش پیمانه ای فاز آبی بصورت مجزا در دو پیمانه آماده شده و با فاز قیری بصورت لحظه ای در آسیاب کلوئیدی مخلوط می­گردد. در فرآیند تولید امولسیون قیری، محلول امولسیون ساز و قیر از درون آسیاب عبور داده می شوند تا امولسیون ساخته شود. پمپ ها، محلول امولسیون ساز و قیر را وارد آسیاب می نمایند. محلول امولسیون ساز شامل آب، امولسیون ساز، اسید و در صورت لزوم پایدار کننده است که با دقت و با نسبتهای مناسبی مخلوط می شوند تا محلول یکنواخت با درجه اسیدی مورد نظر بدست آید. قیر مورد استفاده می تواند قیر خالص یا قیر مخلوط شده با یک حلال نفتی مثل نفت سفید یا گازوئیل و یا روغنهای گیاهی باشد. امولسیون خارج شده از آسیاب داغ است. لذا قبل از انتقال به مخزن ذخیره باید وارد مبدل­های حرارتی شده تا به دمای مناسب برسد و سپس وارد مخزن ذخیره گردد.
دمای امولسیون در هنگام ساخت هرگز نباید به بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد برسد و باید بین ۸۵ تا ۹۵ درجه سانتیگراد نگه داشته شود.
به منظور اجتناب از بالا رفتن موضعی دما، اختلاف دمای بین قیر و محلول امولسیون ساز باید تا حد امکان کم باشد. قیر بایستی آنقدر گرم باشد که قابل پمپ شدن باشد. برای امولسیون با ۶۰ درصد قیر، مجموع دمای دو فاز باید حدود ۱۹۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود و دمای امولسیون در قسمت خروجی آسیاب در حدود ۹۰ درجه سانتیگراد باشد.
قبل از تولید امولسیون قیری باید فرمولی مناسب برای ساخت آن با توجه به کاربرد و خصوصیات مربوط و استانداردهای مربوطه انتخاب شود.