صفحه اصلی / مینی ریفاینری

مینی ریفاینری

مینی ریفاینری (مینی پالایشگاه ها)

مینی ریفاینرها پالایشگاه های کوچکی می باشند که می توانند عملیات پالایشگاه های صنعتی بزرگ را در احجام کوچک اجرا نمایند و یا مواد نفتی بجای مانده از پالایشگاه های بزرگ که جهت برگشت به سیستم آنها مقرون بصرفه نمی باشد را پالایش نمایند. در این پالایشگاه ها که تقریباَ تمام تجهیزات مورد نیاز پالایش را در مقیاس کوچکتر دارند می توان علاوه بر پالایش نفت خام مشتقات دیگری از جمله مواد نفتی سبک را تولید نمود، این مینی پالایشگاه ها می تواند تا روزانه هزار تن مواد را پالایش نمایند.

مینی ریفاینری ها با حجم سرمایه گذاری کمتری نسبت به پالایشگاه ها دارای سود بالایی هستند. برای تولید هیدروکربن ها، روغن، قیر و …..

از روغن های کارکرده (سوخته)، اسلج های پالایشگاهی (ضایعات پالایشگاهی) و ضایعات نفتی بهترین گزینه مینی ریفاینری هستند.